Kỹ sư Điện tử Viễn thông – Làm việc tại Hà Nội

Với vị trí là một Kỹ sư ứng dụng, bạn sẽ làm việc với khách hàng để giới thiệu những công nghệ đo lường điện tử mới trong tất cả các giai đoạn từ nghiên cứu & phát triển đến sản xuất, lắp đặt và bảo trì. Làm việc tại ASIC văn phòng Hà Nội.

Đăng Ký Ứng Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *